welchen_banner_anzeigen = ""
welchen_banner_anzeigen = ""

Handelsbetingelser med kundeoplysninger

1) Anvendelsesområde

1.1 Disse handelsbetingelser (efterfølgende kaldet "betingelser") for Ulrich Nachtsheim, som handler under navnet "Apotheke Zur Rose" og "apo-rot international - en onlinebutik fra Apotheke Zur Rose“ (efterfølgende kaldet "sælger"), gælder for alle aftaler, leveringer og andre ydelser mellem sælgeren på den ene side og købere (efterfølgende kaldet "kunde") på den anden side. Hermed anerkendes medtagelse af kundens egne betingelser ikke, med mindre noget andet er aftalt.

1.2 Ved forbruger forstås i disse betingelser enhver fysisk person, der i forbindelse med indgåelsen af en retshandel hovedsageligt handler uden for sit erhverv. Ved erhvervsdrivende forstås i disse betingelser en fysisk eller juridisk person eller et personselskab med retsevne, der i forbindelse med indgåelsen af en retshandel handler inden for sit erhverv.

2) Indgåelse af aftaler & tilbud

2.1 De produktbeskrivelser, som fremgår af sælgers webshop og alle andre salgsmaterialer, udgør ingen bindende tilbud fra sælgers side, men tilsigter derimod, at kunden afgiver et bindende tilbud.

2.2 Kunden kan afgive tilbuddet via den onlinebestillingsformular, som findes i sælgerens webshop. Når kunden - efter at have lagt de udvalgte varer i den virtuelle indkøbskurv og gennemført den elektroniske bestillingsproces - klikker på den knap, der afslutter bestillingsprocessen, afgiver vedkommende et juridisk bindende aftaletilbud på de varer, der ligger i indkøbskurven. Endvidere kan kunden også afgive tilbuddet til sælgeren per telefon, e-mail, brev eller onlinekontaktformular. Det er noget andet, hvis kunden har valgt betalingsmetoden PayPal eller en straksoverførsel; i disse tilfælde indgås aftalen, så snart kunden klikker på "betalingspligtig bestilling".

Tilbuddet accepteres af Apotheke Zur Rose, medmindre betalingsmetoden PayPal eller en straksoverførsel er blevet valgt, og aftalen er retskraftig, når kunden får tilsendt en ordrebekræftelse, eller produkterne udleveres eller afleveres til kunden.

Bestillingsbekræftelsen, som automatisk sendes per e-mail, udgør ikke en ordrebekræftelse eller Apotheke Zur Roses accept af kundens tilbud, men skal blot oplyse kunden om, at bestillingen er modtaget.

Hvis et bestilt produkt ikke kan leveres, eller Apotheke Zur Rose ikke kan fremskaffe det under rimelige betingelser, informeres kunden straks herom og eventuelle betalinger refunderes.

2.3 Sælgeren kan acceptere kundens tilbud inden for maksimalt fem dage

  • ved at sende kunden en skriftlig ordrebekræftelse eller en ordrebekræftelse per e-mail, idet tidspunktet for kundens modtagelse af ordrebekræftelsen er afgørende eller
  • ved at levere den bestilte vare til kunden, idet tidspunktet for kundens modtagelse af varen er afgørende eller
  • ved at opfordre kunden til betaling, når vedkommende har afgivet bestillingen.
    Såfremt flere af ovennævnte alternativer tilbydes, anses aftalen for at være indgået på det tidspunkt, hvor det første af de respektive alternativer gennemføres. Fristen for accept af tilbuddet regnes fra den dag, hvor kunden afgiver sit tilbud, og udløber ved udgangen af det femte døgn efter dagen, hvor kunden afgav sit tilbud. Hvis sælger ikke accepterer kundens tilbud inden for den førnævnte frist, anses tilbuddet for afslået, og kunden er derved ikke længere bundet af sin viljeserklæring.

Såfremt flere af ovennævnte alternativer tilbydes, anses aftalen for at være indgået på det tidspunkt, hvor det første af de respektive alternativer gennemføres. Fristen for accept af tilbuddet regnes fra den dag, hvor kunden afgiver sit tilbud, og udløber ved udgangen af det femte døgn efter dagen, hvor kunden afgav sit tilbud. Hvis sælger ikke accepterer kundens tilbud inden for den førnævnte frist, anses tilbuddet for afslået, og kunden er derved ikke længere bundet af sin viljeserklæring.

2.4 Sælger indgår aftaler med forbrugere som en del af sin webshop eller på baggrund af sine andre salgsmaterialer. Erhvervsdrivende bedes tage kontakt til sælger inden afgivelse af en bestilling.

2.5 Sælger forbeholder sig ret til at reducere eller afvise den bestilte mængde på baggrund af nødvendige hensyn, hvis der er behov for information eller rådgivning for at garantere en sikker brug, og dette kræver personlig information eller rådgivning af en apoteker. I dette tilfælde reduceres beløbet, som skal betales, tilsvarende eller refunderes.

2.6 Apotheke Zur Rose gemmer aftaleteksten. Kunden kan desuden til enhver tid se betingelserne på hjemmesiden under linket "Handelsbetinger". Efter afgivelse af bestillingen modtager kunden en e-mail, som bekræfter modtagelsen af bestillingen og angiver detaljerne heri (bestillingsbekræftelse). Oplysninger om den enkelte bestilling kan ses og printes på apo-rot internationals hjemmeside under brugerkonto ("Mit apo-rot") og "Mine bestillinger". Her forbliver de tilgængelige, så varerne i forbindelse med en ny bestilling igen kan hentes og lægges direkte i indkøbskurven. Så længe en bestilling er ved at blive sendt, kan du også følge og spore forsendelsen her.

2.7 Hvis onlinebestillingsformularen benyttes, kan kunden, inden bindende afgivelse af en bestilling, se mulige indtastningsfelter ved opmærksomt at læse informationerne på skærmen. For bedre at kunne se indtastningsfelterne kan du benytte forstørrelsesfunktionen i browseren, hvormed billedet på skærmen kan forstørres. Ved at klikke på knappen "betalingspligtig bestilling" sender kunden sin bestilling til Apotheke Zur Rose.

2.8 Aftaler indgås udelukkende på dansk. Desuden kan der i store dele af webshoppen hos apo-rot international - en onlinebutik fra Apotheke Zur Rose skiftes sprog ved at klikke på flaget øverst til højre på hjemmesiden. Herefter vises der en tekst med oplysninger på det pågældende sprog om, hvordan du gennemfører en bestilling og betjener indkøbskurven.

2.9 Gennemførelse af en bestilling og kommunikation sker som regel per e-mail og automatiseret bestillingsgennemførelse. Kunden skal sikre, at den e-mailadresse, som oplyses til gennemførelse af bestillingen, er korrekt, så han på denne adresse kan modtage e-mails fra sælger Især skal kunden ved brug af spamfiltre sikre, at alle e-mails fra sælger eller en tredjepart, som af sælger er befuldmægtiget til at varetage gennemførelsen af bestillingen, kan modtages.

3) Fortrydelsesret

3.1 Forbrugeren har som udgangspunkt fortrydelsesret.

3.2 Yderligere oplysninger om fortrydelsesretten fremgår af sælgers vejledning om fortrydelsesret.

3.3 Fortrydelsesformular
Forbrugeren har fortrydelsesret i henhold til følgende betingelser, hvor en forbruger er enhver fysisk person, der i forbindelse med indgåelsen af en retshandel hovedsageligt handler uden for sit erhverv:

A. Vejledning om fortrydelsesret

Fortrydelsesret
Du har ret til inden for 14 dage at fortryde dit køb, uden at du behøver at angive en årsag.
Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor du eller en af dig angiven tredjemand, dog ikke transportøren, modtager varen eller i tilfælde af flere leveringer har modtaget den sidste vare.
For at gøre brug af din fortrydelsesret skal du meddele os (Ulrich Nachtsheim, Apotheke Zur Rose, Thüringer Straße 29, 06112 Halle (Saale), Tyskland, tlf.: 00800 / 80 80 70 70 (gratis*), e-mail: service@apo-rot-international.dk) din beslutning om at fortryde købet i en utvetydig erklæring (fx et brev sendt med posten eller en e-mail). Du kan benytte den vedlagte fortrydelsesformular, men det er ikke noget krav.
Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Følger af fortrydelsen
Hvis du fortryder dit køb, skal vi straks og senest inden 14 dage fra den dag, hvor vi modtager meddelelsen om, at du har fortrudt dit køb, refundere alle betalinger, som vi har modtaget fra dig, inklusive leveringsomkostninger (med undtagelse af ekstra omkostninger, hvis du har valgt en anden leveringsform end den billigste standardlevering, som vi tilbyder). Ved denne tilbagebetaling benytter vi samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, med mindre der udtrykkeligt er aftalt noget andet med dig; du vil under ingen omstændigheder skulle betale gebyrer for denne tilbagebetaling. Vi kan nægte tilbagebetalingen, indtil vi har fået varerne retur, eller indtil du har dokumenteret, at du har sendt varerne retur, alt efter hvilket indtræffer først.
Du skal straks og i givet fald ikke senere end 14 dage fra den dag, hvor du har informeret os om, at du har fortrudt købet, sende eller aflevere varerne retur til os. Fristen er overholdt, hvis du sender varerne inden udløb af fristen på 14 dage.
Du bærer selv omkostningerne i forbindelse med returnering af varerne.
Du hæfter kun for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på.

Bortfald hhv. tidligt ophør af fortrydelsesretten
Fortrydelsesretten gælder ikke for aftaler om levering af varer, som ikke er fremstillet på forhånd, og hvis fremstilling er baseret på et individuelt valg eller specifikationer fra forbrugerens side, eller som udelukkende udformes efter forbrugerens personlige behov.
Fortrydelsesretten gælder ikke ved aftaler om levering af varer, som er letfordærvelige, eller hvis udløbsdato hurtigt ville overskrides.
Fortrydelsesretten ophører tidligt ved aftaler om levering af forseglede varer, som pga. sundhedsmæssige og hygiejniske forhold ikke er egnet til returnering, hvis deres forsegling er blevet brudt efter levering.

Generelle retningslinjer

  1. Du bedes undgå at beskadige eller forurene varen. Du bedes returnere varen til os i den originale emballage med alt tilbehør og alle dele af emballagen. Du må gerne pakke varen ind i yderligere emballage for at beskytte den. Hvis du ikke længere er i besiddelse af den originale emballage, bedes du sørge for en egnet emballage, som yder tilstrækkelig beskyttelse mod transportskader.
  2. Du bedes ikke sende varen per efterkrav.
  3. Du bedes være opmærksom på, at de førnævnte cifre 1-2 ikke er en forudsætning for den retskraftige udøvelse af fortrydelsesretten.

B. Fortrydelsesformular

Hvis du fortryder købet, skal du udfylde denne formular og sende den tilbage til os.

Download

Til
Ulrich Nachtsheim
Apotheke Zur Rose
Thüringer Straße 29
06112 Halle (Saale)
Tyskland

E-mail: service@apo-rot-international.dk

4) Priser og betalingsbetingelser

4.1 Priserne på tidspunktet for kundens afgivelse af tilbuddet er gældende.

4.2 Såfremt der ikke fremgår noget andet af sælgerens produktbeskrivelse, er der ved de angivne priser tale om totalpriser i euro, som indeholder den lovpligtige moms. Ved eksport i forbindelse med ikke-kommerciel rejsetrafik (§ 6, stk. 3 a i UstG, den tyske lov om omsætningsafgift) kan momsen refunderes, hvis følgende forudsætning er opfyldt, og der er fremlagt en korrekt udfyldt og af tolden stemplet eksport- og aftagererklæring til momsformål. Forudsætning:
Op til en vareværdi på 250 € påløber der ekstra omkostninger på 40 €, som vi udligner med det beløb, som skal refunderes. Disse omkostninger bortfalder ved et beløb over 250 €.

4.3 Købsprisen er straks - medmindre der ikke efterfølgende er aftalt noget ekstraordinært - forfalden til betaling. Kunden har ikke opfyldt sin forpligtelse, hvis han ikke tilvejebringer ydelsen inden for 10 dage fra forfaldsdatoen og modtagelse af fakturaen eller en tilsvarende opfordring til betaling.

4.4 Et fradrag af kontantrabat er ikke tilladt, medmindre at sælger udtrykkeligt har aftalt det med køberen.

4.5 Forsendelsesomkostninger og tillæg inden for EU

For forsendelser til Danmark ved køb under 40 Euro er fragtomkostningerne 10,90 Euro. Ved køb over 40 euro er fragtomkostningerne 7,90 euro og ved køb over 100 euro er fragtomkostningerne kun 5 Euro.

For forsendelser til Østrig ved køb under 50 Euro er fragtomkostningerne 5 Euro. Ved køb over 50 euro er fragten gratis.

4.6 Kunden kan vælge at betale forud, online med kreditkort, per straksoverførsel (kun Østrig) eller per PayPal. Kunden kan kun benytte kreditkort fra MasterCard og Visa samt Amex. Sælger forbeholder sig retten til i enkeltstående tilfælde at udelukke enkelte betalingsformer uden at angive en årsag. I dette tilfælde informerer sælger straks kunden.

4.7 Ved betaling med en betalingsform, som tilbydes af PayPal, sker betalingsviklingen via betalingsudbyderen PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (i det følgende kaldet "PayPal"), under anvendelse af PayPals brugsbetingelser, som du finder under https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full eller - hvis kunden ikke har en PayPal-konto - under anvendelse af betingelserne for betalinger uden PayPal-konto, som du finder under https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

4.8 Ved valg af betalingsformen forudbetaling får kunden i bestillingsbekræftelsen oplyst Apotheke Zur Roses bankforbindelse, og varen bliver udleveret, når sælger har modtaget den fulde købspris. Hvis en bestilling med forudbetaling ikke bliver betalt inden for 14 dage, bliver kundens bestilling automatisk annulleret.

4.9 Ved valg af betalingsformen kreditkort bliver kreditkortet debiteret med det forfaldne beløb den dag, hvor varerne sendes. Hvis bestillingen består af flere delleveringer, debiteres kortet med beløbet for hele bestillingen allerede ved den første dellevering.

4.10 Ved kreditkortbetalinger der pga. årsager, som skyldes kunden (angivelse af forkerte konto-/kreditkortoplysninger, manglende kontodækning osv.), skal føres tilbage eller annulleres, bærer kunden de omkostninger, som måtte opstå i den forbindelse.

5) Leverings- og forsendelsesbetingelser

5.1 Levering af varerne sker til den leveringsadresse, som kunden har oplyst, medmindre andet er aftalt. Ved gennemførelse af transaktionen er den leveringsadresse, som er angivet i sælgers bestillingsafvikling, afgørende. Såfremt apo-rot international - en onlinebutik fra Apotheke Zur Rose har overdraget udleveringen af varen til en ekstern udbyder, vil kun de mest nødvendige oplysninger (modtager, telefonnummer, e-mailadresse, leveringsadresse og evt. anden person, der er berettiget til modtagelsen) blive videregivet til denne virksomhed.

5.2 Delleveringer er tilladt, hvis sælger ikke har mulighed for at levere hele indholdet af købet, fordi varen ikke straks er tilgængelig og ikke kan skaffes med en rimelig indsats, og dette ville føre til forsinket levering på mere end to dage af de varer, som var tilgængelige. Såfremt delleveringer medfører ekstra forsendelsesomkostninger, bærer sælgeren disse ekstra omkostninger.

5.3 Hvis transportvirksomheden sender de afsendte varer tilbage til sælger, fordi det ikke var muligt at aflevere dem hos kunden, bærer kunden omkostningerne for den mislykkede forsendelse. Dette gælder dog ikke, hvis kunden er uden skyld i den omstændighed, der umuliggjorde leveringen, eller hvis han midlertidigt var forhindret i at modtage leveringen, medmindre at sælgeren i rimelig tid i forvejen havde underrettet ham om leveringen. Endvidere gælder dette ikke med hensyn til omkostningerne til returnering, hvis kunden retmæssigt udøver sin fortrydelsesret. For omkostningerne til returnering i forbindelse med kundens retmæssige udøvelse af fortrydelsesretten gælder reglerne i sælger vejledning om fortrydelsesret.

5.4 Selvafhentning er ikke mulig af logistiske årsager.

5.5 I tilfælde af force majeure, ved arbejdskonflikter eller andre uforudsigelige omstændigheder forlænges leveringstiden tilsvarende med den periode, som force majeure-situationen strækker sig over. Hvis forsinkelsen varer mere end 2 uger fra bestillingsdatoen, kan kunden annullere sin bestilling.

6) Tilbageholdelsesret

En tilbageholdelsesret kan kun gøres gældende, såfremt den beror på det samme aftaleforhold.

7) Ejendomsforbehold

Hvis sælger leverer varen forud for betaling, forbliver den leverede vare sælgers ejendom, indtil hele købesummen er betalt.

8) Ansvarsbegrænsning og garanti

8.1 Er den købte vare fejlbehæftet, gælder reglerne i den lovbestemte garanti.

8.2 Sælger hæfter ubegrænset, hvis han i enkeltstående tilfælde har overtaget en garanti, hvis en pligtforsømmelse er blevet begået forsætligt eller groft uagtsomt samt ved skader på liv, legeme eller sundhed. Ved ting- og formueskader forårsaget af simpel uagtsomhed hæfter sælger kun ved misligholdelse af væsentlige aftalemæssige forpligtelser, dog beløbsmæssigt begrænset til forudsigelige og kontrakttypiske skader. Væsentlige aftalemæssige forpligtelser er pligter, hvis opfyldelse er en forudsætning for overhovedet at kunne gennemføre aftalen hensigtsmæssigt, og hvis opfyldelse køber normalt må kunne forvente.

8.3 Såfremt sælgers ansvar er udelukket eller begrænset, gælder dette også i forhold til medarbejderes, repræsentanters eller agenters personlige ansvar.

9) Indløsning af kampagnekuponer

9.1 Værdikuponer, som sælger udsteder gratis i forbindelse med en reklamekampagne, som er gyldig i en begrænset tidsperiode, og som kunden ikke kan købe sig til (i det følgende kaldet "kampagnekuponer"), kan kun indløses i den angivne tidsperiode.

9.2 Enkelte produkter kan være udelukket fra kuponkampagnen, såfremt den pågældende restriktion fremgår af kampagnekuponens indhold.

9.3 Kampagnekuponer kan kun indløses inden afslutning af bestillingen. Det er ikke muligt at afregne den senere.

9.4 Der kan kun indløses en kampagnekupon per bestilling.

9.5 Værdien af købet skal mindst svare til beløbet på kampagnekuponen. Et eventuelt restbeløb udbetales ikke af sælgeren.

9.6 Hvis kampagnekuponens værdi ikke dækker hele bestillingen, kan differencebeløbet udlignes ved at vælge en af de andre betalingsformer, som sælger tilbyder.

9.7 Et tilgodehavende fra en kampagnekupon bliver hverken udbetalt kontant eller forrentet.

9.8 Kampagnekuponens værdi refunderes ikke, hvis kunden helt eller delvist har betalt en vare med kampagnekuponen og returnerer varen i forbindelse med den lovbestemte fortrydelsesret.

9.9 Kampagnekuponen kan overdrages. Sælger kan med frigørende virkning levere til den pågældende indehaver, som indløser kampagnekuponen. Dette gælder ikke, hvis sælger har kendskab til eller udviser grov uagtsom uvidenhed om den pågældende indehavers manglende berettigelse, umyndighed eller manglende ret til repræsentation.

10) Lovvalg og værneting

10.1 For samtlige retsforhold mellem parterne gælder tysk lov, og FN-konventionen om aftaler om internationale køb og lovvalgsregler finder ikke anvendelse. Dette lovvalg gælder kun, såfremt forbrugeren derved ikke fratages den beskyttelse, som han er garanteret gennem præceptive retsbestemmelser i det land, hvor han har sit sædvanlige opholdssted.

10.2 Over for erhvervsdrivende, offentligretlige juridiske personer eller offentligretlige investeringsfonde er værneting udelukkende Halle/Saale (Tyskland) for alle krav i forbindelse med aftaler, leveringer og andre ydelser mellem parterne.

11) Alternativ tvistbilæggelse

11.1 EU-kommissionen har oprettet en platform til onlinetvistbilæggelse under følgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Platformen tjener som et kontaktsted til udenretslig tvistbilæggelse, som er opstået på baggrund af online købs- og tjenesteydelsesaftaler på forbrugerområdet.

11.2 Sælger er hverken forpligtet eller villig til at deltage i en tvistbilæggelse ved en forbrugermæglingsinstitution. Vi foretrækker at løse dit anliggende i direkte dialog med dig. Har du spørgsmål eller problemer, bedes du kontakte os direkte på: service@apo-rot-international.dk

12) Andet

12.1 Skulle en bestemmelse i disse handelsbetingelser helt eller delvist være eller blive ugyldig, har det ingen indvirkning på gyldigheden af de resterende bestemmelser. I stedet for den ugyldige bestemmelse gælder de lovbestemte regler.

*Gratis. Hertil kan komme landespecifikke omkostninger