welchen_banner_anzeigen = ""
welchen_banner_anzeigen = ""

Privatlivspolitik for apo-rot international – en onlinebutik fra Apotheke Zur Rose ( i det følgende kaldet „apo-rot international“)

Beskyttelse af brugernes personoplysninger er yderst vigtig for apo-rot international. Denne privatlivspolitik for apo-rot international er i overensstemmelse med de til enhver tid gældende, lovmæssigt fastsatte bestemmelser i den tyske lov om beskyttelse af privatlivets fred (BDSG), den tyske lov om telemedier og bestemmelserne i EU’s persondataforordning. Denne privatlivspolitik uddyber, hvilke oplysninger apo-rot international gemmer, og hvordan disse oplysninger bliver brugt.

Navn og kontaktoplysninger på den ansvarlige samt i givet fald hans stedfortræder

Ulrich Nachtsheim
Apotheke Zur Rose
Thüringer Straße 29
06112 Halle (Saale)
Tyskland

Tlf.: +49 00800 / 80 80 70 70*
E-mail: service@apo-rot-international.dk

Kontaktoplysninger på vores databeskyttelsesrådgiver:
Frank Hillmer
Ekstern databeskyttelsesrådgiver
Samarbejdspartner med TÜV SÜD Sec-IT GmbH
Telefon: +49 341 308246780
E-mail: frank.hillmer@partner.tuev-sued.de

SIKKER Datenschutz & Compliance
Emilienstr. 15
04107 Leipzig
Tyskland

Vi behandler personoplysninger til følgende formål

Vi indsamler, opbevarer og behandler dine personoplysninger, når du frivilligt videregiver dem til os i forbindelse med din bestilling eller kommunikation med os. Dette gælder for

 • hele afviklingen af dit køb inklusive eventuelt senere garantier,
 • for vores serviceydelser,
 • den tekniske administration
 • samt egne markedsføringsformål,
 • for vores statistik
 • til udsendelse af nyhedsbreve

Retsgrundlag for behandlingen af personoplysninger

Behandlingen af dine personoplysninger sker på følgende retsgrundlag:

 • Dit samtykke, art. 6, stk. 1 lit. a i persondataforordningen
 • til opfyldelse af en kontrakt med dig, art. 6, stk. 1 lit. b i persondataforordningen
 • legitime interesser, art. 6, stk. 1 lit. f i persondataforordningen (se nedenfor)

Legitime interesser

Ved behandling af dine oplysninger forfølger vi følgende legitime interesser:

 • Sikring og overvågning af levering
 • Forbedring af vores tilbud
 • Beskyttelse mod misbrug
 • Statistik

Modtager eller kategorier af modtagere af personoplysningerne

I forbindelse med behandlingen af dine oplysninger arbejder vi sammen med følgende serviceudbydere, som har adgang til dine oplysninger:

 • Webhosting-udbyder
 • Udbydere af platforme på de sociale medier
 • Reklamenetværk (til visning af reklamer)
 • I givet fald Leverandører af betalings- og forsendelsestjenester
 • Leverandører af værktøjer til webanalyse
 • Leverandører af IT-tjenester (stiller infomations- og telekommunikationsydelser til rådighed)
 • Forsendelsesudbyder (udbringning af dokumenter)
 • Leverandører af makuleringstjenester (fagligt korrekt bortskaffelse af dokumenter og lagringsmedier)

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Vi opbevarer dine oplysninger,

 • når du har givet samtykke til behandlingen, dog kun indtil du trækker dit samtykke tilbage;
 • når vi skal bruge oplysningerne for at indgå en kontrakt med dig, dog kun så længe kontraktforholdet med dig er gældende hhv. inden for de lovbestemte opbevaringsfrister.
 • når vi skal bruge oplysningerne på baggrund af en legitim interesse, dog kun så længe at sletning eller anonymisering ikke går forud for din interesse.

Datakilder

Vi får oplysningerne fra dig (inklusive fra de enheder, som du anvender)

Dataportabilitet til tredjelande

Der overføres oplysninger til trejdelande uden for EU. Dette sker på grundlag af lovbestemte kontraktmæssige bestemmelser, der skal sikre en nødvendig beskyttelse af dine oplysninger, og som du ved forespørgsel kan få indsigt i.

Ret til indsigt samt berigtigelse eller sletning eller begrænsning af behandlingen eller ret til at gøre indsigelse mod behandlingen samt ret til overførsel af oplysninger

Du har – delvist under bestemte forudsætninger – ret til

 • at få indsigt i behandlingen af dine oplysninger (art. 13 i persondataforordningen),
 • at få berigtiget dine oplysninger (art. 16 i persondataforordningen),
 • at lade dine oplysninger slette eller få gjort dem utilgængelige (art. 17 i persondataforordningen),
 • at begrænse behandlingen (art. 18 i persondataforordningen),
 • at gøre indsigelse mod behandlingen (art. 21 i persondataforordningen),
 • at få udleveret dine oplysninger i et maskinlæsbart format og overføre disse til en tredjemand (art. 20 i persondataforordningen),
 • at trække dit samtykke til behandling af dine oplysninger tilbage og
 • og indgive klage over ulovlig behandling af oplysninger til den kompetente tilsynsmyndighed.

Kompetent tilsynsmyndighed er:
Tilsynsførende for databeskyttelse i delstaten Sachsen-Anhalt

Betingelse for eller forpligtelse til at gøre oplysninger tilgængelige

Såfremt det ikke i forbindelse med opbevaringen er udtrykkeligt angivet, er det ikke et krav eller en forpligtelse at gøre oplysningerne tilgængelige.

Automatisk opbevaring af besøgsdata

Hver gang en bruger besøger apo–rot internationals hjemmesider gemmes besøgsdataene i forbindelse med processen automatisk i en logfil. Herved drejer det sig om generelle oplysninger, som f.eks. den side hvorfra oplysningerne blev rekvireret, navnet på den hentede fil, dato og tidspunkt for hentningen, den overførte mængde data, den anvendte log samt internetbrowserens egne medsendte beskrivelser og i givet fald beskrivelser til styresystemet.

Disse generelle oplysninger bliver anonymiseret og opbevares således ikke sammen med de eksisterende personoplysninger, som apo rot international i givet fald allerede opbevarer, og føres ikke på nogen måde sammen med disse oplysninger. De analyseres udelukkende til statistiske formål og til forbedring af hjemmesidens indhold og funktionalitet. Disse oplysninger videregives ikke til tredjemand til ikke-kommercielle eller kommercielle formål. Besøgsdataene opbevares maks. 4 uger i logfilen. Disse generelle oplysninger bliver anonymiseret og opbevares således ikke sammen med de eksisterende personoplysninger, som apo rot international i givet fald allerede opbevarer, og føres ikke på nogen måde sammen med disse oplysninger. De analyseres udelukkende til statistiske formål og til forbedring af hjemmesidens indhold og funktionalitet.

Cookies

Denne hjemmeside anvender desuden såkaldte cookies. En cookie er en lille tekstfil med et identifikationsnummer, som ved brug af hjemmesiden overføres til og gemmes på brugerens computer sammen de øvrige egentlig rekvirerede oplysninger. Her ligger filen klar til et fremtidigt besøg på hjemmesiden og anvendes til at autentificere brugeren.

Da cookies blot er enkle, passive filer og ingen reelle programmer, udgør de ingen risiko for computeren. Cookies indeholder ingen personoplysninger, og således garanteres beskyttelsen af privatsfæren. Alt efter brugerens indstillinger i internetbrowseren accepteres cookies automatisk. Denne indstilling kan dog ændres, og opbevaringen af cookies kan deaktiveres eller indstilles, således at brugeren får en meddelelse, så snart han modtager en cookie. Hvis brugen af cookies deaktiveres, kan du risikere, at du helt eller delvist ikke kan benytte alle funktioner på hjemmesiden.

På apo-rot internationals hjemmeside anvendes der midlertidige (såkaldte „Session-") cookies, som kun er gyldige i tidsrummet for en såkaldt „Session", og automatisk slettes, når du forlader hjemmesiden og lukker browseren. apo-rot international linker således også til andre hjemmesider, hvor der muligvis også anvendes cookies.

I forbindelse med brug af brugerkontoen og indtastning af login-oplysninger samt ved afgivelse af bestillinger på denne hjemmeside anvendes der derimod permanente cookies til regulering af dit besøg. De slettes efter 3 måneder. De gør det muligt for brugeren at bevæge sig rundt overalt på apo-rot internationals hjemmeside og udvælge varer til indkøbskurven uden at skulle blive ved med at registrere sig. I stedet for at blive ved med at opfordre brugeren til at indtaste sine oplysninger for at registrere sig sender browseren cookiefilen til serveren, hvor den accepteres som dokumentation for brugerens identitet.
Til udarbejdelse af statistikker for hjemmesiden anvendes der ligeledes en permanent cookie, som slettes efter 3 måneder.
Du kan få yderligere oplysninger om, hvad cookies er, og hvordan du sletter dem, ved at klikke her: http://www.meine-cookies.org/.

Kontaktformular
Kontaktformularen på vores hjemmeside gør det nemt og hurtigt for dig at komme i kontakt med os. For at kommunikationen kan gennemføres, er der markeret nogle obligatoriske felter. Når du udfylder disse felter og trykker „Send“, giver du samtykke til, at dine oplysninger må videregives til os per e-mail sammen med din besked. Oplysningerne, som indsamles i forbindelse med brug af kontaktformularen, føres ikke sammen med andre oplysninger og behandles kun til det formål, som din henvendelse drejer sig om, hvorefter de slettes.

Beskyttelse af personlige oplysninger ved bestilling af varer og nyhedsbrevet fra apo-rot international – en onlinebutik fra Apotheke Zur Rose

I forbindelse med bestilling af varer opbevarer apo-rot international kundens personlige oplysninger (lagerdata) for at kunne gennemføre og afvikle bestillingen. Derved indsamles, opbevares og benyttes følgende oplysninger fra kunden: Navn, adresse, e-mailadresse, fødselsdato, telefon- og evt. faxnummer (til opklarende farmaceutiske spørgsmål) samt kontooplysninger ved betaling via betalingsservice eller i givet fald bankoplysninger ved betalinger med kreditkort.

Gennemførelse af kreditvurdering via CRIF Bürgel
Hvis vi skal levere varen forud for betaling (f.eks. levering med faktura), forbeholder vi os ret til at gennemføre en kreditvurdering baseret på en matematisk-statistisk proces for at varetage vores legitime interesse i fastslå, om vores kunder er betalingsdygtige. De personoplysninger, som er nødvendige for at gennemføre kreditvurderingen, sender vi i henhold til art. 6, stk. 1 lit. f i persondataforordningen videre til følgende serviceudbyder:
CRIF Bürgel GmbH
Gasstraße 18
22761 Hamburg
Du kan til hver en tid trække dit samtykke til denne behandling af dine personoplysninger tilbage ved at kontakte den ansvarlige for behandlingen af oplysningerne eller det førnævnte kreditvurderingsfirma. Vi er dog forsat berettiget til at behandle dine personoplysninger, såfremt dette kræves for at afvikle en kontraktmæssig betaling.

Retsgrundlaget for denne videregivelse er art. 6, stk. 1 lit. b og art. 6, stk. 1 lit. f i persondataforordningen. Videregivelse på grundlag af art. 6, stk.1 lit. f i persondataforordningen må kun finde sted, såfremt dette er nødvendigt for at varetage vores virksomheds eller tredjemands legitime interesser, og den registreredes interesser og grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder ikke går forud herfor. Udvekslingen af oplysninger med CRIFBÜRGEL bruges også til at opfylde de lovbestemte forpligtelser om at kreditvurdere kunder (§ 505a og 506 i BGB, den tyske lov om borgerlige retsforhold).
CRIFBÜRGEL behandler de modtagne oplysninger og anvender dem til at udarbejde profiler (scoring) for at kunne give oplysninger til deres kontraktpartnere inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejde (EØS) og Schweiz samt eventuelle andre tredjelande (såfremt EU-Kommissionen har truffet afgørelse om, hvorvidt beskyttelsesniveauet er tilstrækkeligt i disse lande) bl.a. for at kunne vurdere en fysisk persons kreditværdighed. Yderligere oplysninger om CRIFBÜRGELS virke kan du finde i databladet for CRIFTBÜRGEL eller online under www.crifbuergel.de/de/datenschutz.

Såfremt apo-rot international – en onlinebutik fra Apotheke Zur Rose har overdraget udleveringen af varen til en ekstern udbyder, vil kun de mest nødvendige oplysninger (modtager, telefonnummer, e-mailadresse, leveringsadresse og evt. anden person, der er berettiget til modtagelsen) blive videregivet til denne virksomhed. I øvrigt videregiver apo-rot international ikke kunders personoplysninger til tredjemand uden først at have fået kundens udtrykkelige samtykke. apo-rot international sælger eller videregiver på ingen måde din adresse til markedsføringsmæssige formål.

Hvis en bruger uafhængigt af en bestilling ønsker at modtage nyhedsbrevet fra apo-rot international, som udsendes per e-mail, kan han abonnere på det ved at klikke på den pågældende knap på hjemmesiden. Dermed giver kunden samtykke til, at nyhedsbrevet fra apo-rot international regelmæssigt sendes til den angivne e-mailadresse. Forinden kontrolleres det, at kunden er indehaver af den angivne e-mailadresse hhv. om indehaveren af e-mailadressen er indforstået med at modtage nyhedsbrevet. Samtykket til modtagelse af nyhedsbrevet kan til hver en tid trækkes tilbage uden beregning, og uden at du behøver at angive en årsag. Dette kan gøres ved at kontakte apo-rot international eller via afmeldingslinket nederst i mailen med nyhedsbrevet.

Når apo-rot international får en brugers e-mailadresse i forbindelse med salg af et produkt, anvender apo-rot international denne til at reklamere for egne lignende produkter. Brugeren kan til hver en tid trække sit samtykke til brug af sin e-mailadresse til reklamemæssige formål tilbage, uden at der opstår andre omkostninger, end hvad det koster at sende en meddelelse til standardpris til apo-rot international. Det er tilstrækkeligt at sende en meddelelse til Apotheke Zur Rose, Thüringer Str. 29, D-06112 Halle (Saale) eller til service@apo-rot-international.com. Samtykket kan også trækkes tilbage ved at klikke på afmeldingslinket nederst i alle e-mails med reklamemæssige formål.

Oplysningerne om de enkelte bestillinger forbliver tilgængelige i den passwordbeskyttede brugerkonto på hjemmesiden, især for at gøre det let at afgive en ny bestilling af de allerede købte varer i bestillingssystemet. Kunden kan til hver en tid se og ændre de gemte lagerdata for sin kundekonto samt det valgte password ved at gå ind på hjemmesiden under sin brugerkonto („Mit apo-rot") og „Mine oplysninger."

En kunde kan til hver en tid lade sin kundekonto og alle dertil hørende oplysninger slette ved at sende en meddelelse til Apotheke Zur Rose, Thüringer Str. 29, D-06112 Halle (Saale) eller service@apo-rot-international.com. I dette tilfælde vil apo-rot international straks slette alle kundeoplysninger, for så vidt deres anvendelse ikke er nødvendig i forbindelse med afviklingen af en bestilling, eller apo-rot på baggrund af lovbestemte regler er forpligtet til at opbevare dem. I begge tilfælde gøres oplysningerne utilgængelige og slettes hurtigst muligt.

Brug af analyseværktøjet "Piwik"
apo-rot internationals hjemmesider anvender Piwik, som er en såkaldt webanalysetjeneste. Piwik anvender ligeledes cookies, som gør det muligt at analysere brugen af hjemmesiden. Til dette formål overføres brugeroplysningerne (inklusive brugerens forkortede IP-adresse), som bliver indsamlet af cookien, til serveren og opbevares for at kunne analysere brugen af hjemmesiden. Dette er for at gøre hjemmesiden bedre. Brugerens IP-adresse anonymiseres i denne proces, hvorved brugeren forbliver anonym. Oplysningerne, som cookien indsamler, om brugerens brug af hjemmesiden, bliver ikke givet videre til tredjemand. Brugeren kan forhindre brugen af cookies ved at ændre de føromtalte indstillinger i sin browsersoftware, men i så fald kan han ikke benytte alle funktioner på hjemmesiden.
Hvis du som bruger ikke er indforstået med opbevaringen og analysen af disse oplysninger fra dit besøg på hjemmesiden, kan du til hver en tid trække dit samtykke til opbevaring og brug tilbage ved et enkelt klik med musen. I dette tilfælde lægges der en såkaldt opt-out-cookie i din browser, hvilket medfører, at Piwik på intet tidspunkt indsamler oplysninger om dine sessioner. OBS: Hvis du sletter dine cookies i browseren, medfører det, at opt-out-cookien også slettes, og du igen skal trække dit samtykke tilbage på den førnævnte måde.

Brug af analyseværktøjet "Google Analytics"
Vi benytter tjenesten Google Analytics fra Google Inc. Tjenesten gør det muligt at analysere brugen af vores hjemmesider og anvender i den forbindelse cookies. Til dette formål overføres oplysningerne, der indsamles via cookien, som f.eks. din anonymiserede IP-adresse, på vores vegne til en af Google Inc.’s servere i USA, hvor de gemmes og analyseres. På denne hjemmeside blev Google Analytics udvidet med koden „gat._anonymizeIp();“. Herved sikres en anonymiseret indsamling af IP-adresser. Anonymiseringen af din IP-adresse sker som regel ved at Google Inc. forkorter din IP-adresse inden for EU eller andre kontraherende stater inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Undtagelsesvist bliver din IP-adresse overført til en af Google Inc.’s servere i USA og først anonymiseret dér. Den herved overførte IP-adresse bliver ikke ført sammen med andre oplysninger fra Google Inc. Som et led i Google Analytics’ reklamefunktion anvendes remarketing og rapporterne til at udforme tilbud og ydelser efter demografiske kendetegn og interesser. Ved hjælp af informationer om brugerens adfærd har disse processer til formål at tilpasse reklametiltagene i endnu højere grad til den pågældende brugers interesser. Som et led i remarketingfunktionen kan der på basis af brugerens surfadfærd på apo-rot internationals hjemmeside vises personaliserede reklametiltag på andre internetsider. I den forbindelse kan reklamerne indeholde produkter, som brugeren tidligere har kigget på på apo-rot internationals hjemmeside. Såfremt du har givet samtykke til, at din internet- og app-browserhistorik fra Google kan knyttes til din Google-konto, og at oplysninger fra din Google-konto bruges til at sende dig personaliserede reklamer, anvender Google disse oplysninger til remarketing på tværs af enheder. Enhver form for produkter, som kan have følgevirkninger på brugerens sundhedstilstand, udelukker apo-rot international fra denne proces. Du kan til hver en tid trække dit samtykke til at Google Analytics indsamler dine oplysninger tilbage. I den forbindelse har du følgende muligheder:
De fleste browsere accepterer automatisk cookies. Du kan dog forhindre brugen af cookies ved at ændre de føromtalte indstillinger i din browser, men i så fald kan du ikke benytte alle funktioner på hjemmesiden. Du skal ændre indstillingerne særskilt for hver browser, du benytter.
Derudover kan du forhindre Google Inc.’s indsamling og behandling af disse oplysninger, hvis du downloader og installerer denne browser-udvidelse under følgende link:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Alternativt eller på browsere på mobile enheder kan du klikke på følgende link: Deaktivering af Google Analytics
Derved lægges der på din enhed en opt-out-cookie for vores hjemmeside, som virker med den browser, du bruger lige nu. Hvis du har slettet cookies i din browser, skal du klikke på dette link igen.
Yderligere oplysninger om brugerbetingelser og beskyttelse af personoplysninger finder du under http://www.google.com/analytics/terms/de.html eller under https://www.google.de/intl/de/policies/."

Brug af analyseværktøjet "Dynamic Tracking"
Dynamic Tracking System fra Dynamic 1001 GmbH, Im Mediapark 8, D-50670 Köln, anvendes til at undersøge forskellige reklamekanalers ydeevne for apo-rot internationals webshops. Indsamlingen af oplysningerne sker via en tracking-pixel, som er integreret på siden for bestillingsbekræftelse og på andre udvalgte sider i webshoppen. Når brugeren får vist disse sider overføres almindelige tekniske oplysninger så som styresystemet, den anvendte browser, den tilhørende reklame, Referrer (siden du kommer fra) og IP-adressen til Dynamics 1001 GmbH, hvor de gemmes i anonymiseret form. IP-adressen bruges kun til intern indplacering og gives ikke videre til andre. Når det kommer til en bestilling, bliver der kun overført oplysninger uden forbindelse til personer og produkter, som f.eks. bestillingsnummer, kundenummer, indkøbskurv og værdien af købet, til Dynamic 1001 GmbH, hvormed det er muligt at måle, præcis hvor godt forskellige reklamekanaler klarer sig, og udregne den korrekte provision til de reklamerende partnere. Der anvendes såkaldte cookies for at kunne genkende og indplacere brugerne. Du kan selv aktivere og deaktivere cookies i dine browserindstilinger. Hvis du vil trække dit samtykke tilbage til opbevaring af dine anonymiseret indsamlede besøgsdata, så disse ikke indsamles fremover, kan du trække dit samtykke tilbage HER.

Google Adwords Tracking
apo-rot international anvender som annoncekunde („Google Adwords kunde“) Google Ireland Limited (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland), hvis konverteringssporing anvendes til at måle, hvor godt markedsføringstiltag klarer sig. Til dette formål er der på siden for bestillingsbekræftelse hos apo-rot international integreret en Google Adwords pixel, som udover de almindelige tekniske egenskaber for hvert besøg i webshoppen (f.eks. browser, IP-adresse) også videresender værdien for hver enkelt bestilling hos apo-rot international til Google, uden at nogen som helst oplysninger om de pågældende kunder sendes med. For at kunne genkende og indplacere brugeren sætter Google en cookie, hvis du er kommet ind på hjemmesiderne via en Google-annonce. Disse cookies bliver ugyldige efter 540 dage. Alle AdWords-kunder får en anden cookie. Cookies kan således ikke spores via Adwords-kundernes hjemmesider. Yderligere oplysninger om beskyttelse af personoplysninger hos Google finder du under https://policies.google.com/u/1/privacy/update. Brugere kan desuden helt eller delvist deaktivere annoncer fra Google under følgende link https://privacy.google.com/?hl=de#google-experience. Under opt-out kan du trække dit samtykke til Googles brug af dine oplysninger tilbage.

Tradedoubler
Denne hjemmeside deltager i partnerprogrammet for Tradedoubler Denmark AS, Havnegade 39, 1058 København, en tjeneste der integrerer annoncer i form af tekstlinks, billedlinks, reklamebannere eller inputmasker på forskellige reklamepartneres hjemmesider. For at kunne analysere hvor godt disse annoncer klarer sig og udregne en korrekt godtgørelse til de pågældende reklamepartnere er der integreret en tracking pixel fra Tradedoubler på apo-rot internationals side for bestillingsbekræftelse. Når brugeren får vist disse sider overføres hans bestillingsoplysninger – uden forbindelse til personer og produkter – samt almindelige tekniske oplysninger om besøget i webshoppen inklusive brugerens IP-adresse til Tradedoubler, hvor de gemmes på Tradedoublers server. IP-adresserne opbevares udelukkende for at kunne afsløre evt. svindel og slettes efter 6 uger.
For at kunne genkende og indplacere brugeren sætter Tradedoubler en såkaldt cookie. Du kan dog forhindre implementeringen af cookies ved at ændre de pågældende indstillinger i din browsersoftware; vi gør dog opmærksom på, at du i så fald ikke kan benytte alle funktioner på hjemmesiden i fuldt omfang. Ved brug af denne hjemmeside erklærer du dig indforstået med behandlingen af de oplysninger, som Tradedoubler har indsamlet om dig på den før beskrevne måde og til det førnævnte formål. Hvis du vil trække dit samtykke til Tradedoublers brug af dine oplysninger tilbage, skal du på denne side for vores tracking-partner Dynamic 1001, som teknisk udfører tradedoubler-trackingen, vælge muligheden „Opt-out“ „on“ i afsnittet „tracking-teknologi“.

Ret til indsigt, sletning og berigtigelse, databeskyttelsesrådgiver

apo-rot internation vil gerne ved forespørgsel oplyse kunder og andre brugere af hjemmesiden om, hvilke oplysningerne der opbevares, og hvordan de anvendes. Hvis oplysningerne, som apo-rot international opbevarer, skulle være urigtige, vil apo-rot international rette dem. I den forbindelse kan kunden skrive til apo-rot international på den adresse, som er angivet i kolofonen på hjemmesiden, eller på anden måde kontakte apo-rot international.

Derudover kan kunderne se og evt. rette deres lagerdata, som apo-rot international har gemt, ved at gå ind under deres brugerkonto på hjemmesiden. Her skal du bruge kundenummer eller e-mailadresse samt password eller postnummer. Kunden kan til hver en tid lade sin brugerkonto og alle dertil hørende oplysninger slette ved at sende en meddelelse til Apotheke Zur Rose, Thüringer Str. 29, D-06112 Halle (Saale) eller service@apo-rot-international.com. apo-rot international vil straks slette alle kundeoplysninger, for så vidt deres anvendelse ikke er nødvendig i forbindelse med afviklingen af en bestilling, eller apo-rot international på baggrund af lovbestemte regler er forpligtet til at opbevare dem. I begge tilfælde gøres oplysningerne utilgængelige og slettes hurtigst muligt.

*Gratis. Hertil kan komme landespecifikke omkostninger